Prev

Next

อบต.โคกกลาง ย้ายบ้านใหม่ อบต.โคกกลาง ย้ายบ้านไปหลังใหม่แล้ว  ติดตาม อบต.โคกกลาง ได้ที่บ้านหลังใหม่ http://www.khogklang.com

Read more

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา... เมื่อวันที่  16  กันยายน  2553  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับ ชาวบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 4 และชาวตำบลโคกกลางทุกหมู่บ้าน ...

Read more

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี-โพนสวรรค์  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ ...

Read more

ไอโอดีน ดุจความรักจากแม่ เมื่อวันที่  19  สิงหาคมที่ผ่านมา  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกกลาง  ร่วมกับสถานีอนามัยโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง ...

Read more

ไปด้วยกายทำด้วยใจ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  อบต.โคกกลาง  ร่วมกับ  สถานีอนามัยโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี ...

Read more

twitter

อบต.โคกกลาง ย้ายบ้านใหม่

Category : Uncategorized

อบต.โคกกลาง ย้ายบ้านไปหลังใหม่แล้ว  ติดตาม อบต.โคกกลาง ได้ที่บ้านหลังใหม่

http://www.khogklang.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

Category : การศึกษาฯ

เมื่อวันที่  16  กันยายน  2553  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับ ชาวบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 4 และชาวตำบลโคกกลางทุกหมู่บ้าน  ได้จัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา  ประจำปีงบประมาณ 2553 ขึ้น   ณ   วัดบัวสระพังทอง  บ้านดอนจันทร์

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ นายอำเภอเพ็ญ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  โดยมีนายชาติชาย  วรรณดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประธานในการจัดงานครั้งนี้ให้การต้อนรับ

งานประเพณีทอดเทียนพรรษาของตำบลโคกกลางจะจัดขึ้นในพรรษา  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเสร็จจากการดำนา  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่

และกลุ่มแม่บ้านของบ้านดอนจันทร์  ได้นำผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นายอำเภอ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนของชาวตำบลโคกกลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Category : สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี-โพนสวรรค์  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ  2553  ณ   หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เมื่อวันที่  26 – 27  สิงหาคม  2553

ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพครั้งนี้  มีนายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เป็นประธานในพิธี

มีนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลจอมศรี  และตำบลโคกกลาง  พร้อมด้วยครู  อาจารย์  เข้าร่วมอบรมครั้งนี้  110  คน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน ดุจความรักจากแม่

Category : สาธารณสุข

เมื่อวันที่  19  สิงหาคมที่ผ่านมา  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกกลาง  ร่วมกับสถานีอนามัยโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  จัดโครงการไอโอดีน ดุจความรักจากแม่ ตำบลโคกกลาง  ณ  หอประชุม อบต.โคกกลาง

โครงการไอโอดีน ดุจความรักจากแม่ ตำบลโคกกลาง  จัดขึ้นเพื่อว่าที่คุณแม่  หญิงมีครรภ์ในตำบลโคกกลาง  50  คน  และทางสถานีอนามัยโพนสวรรค์ได้เชิญผู้นำหมู่บ้านมาร่วมรับฟังวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  เพื่อเป็นความรู้นำไปบอกกล่าวกับชาวบ้านต่อไป

หลังจากนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  นายชาติชาย  วรรณดี  ได้มอบไข่ไอโอดีนให้กับว่าที่คุณแม่ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางบอกว่าจะมอบให้ตลอดอายุครรภ์ตามเกณฑ์ของสาธารณสุขต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไปด้วยกายทำด้วยใจ

Category : สาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  อบต.โคกกลาง  ร่วมกับ  สถานีอนามัยโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ไดจัดอบรมโครงการไปด้วยกายทำด้วยใจ ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2553

ในการอบรมครั้งนี้มี  นายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  อบต.โคกกลาง  เป็นประธานในพิธี

มีครู  อาจารย์  นักเรียน  จากโรงเรียนในเขตตำบลโคกกลาง  ผู้นำหมู่บ้าน  อสม.  และผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  อบต.โคกกลาง  มาร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่และป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุบล    ฟรีสคริปติดเว็บ